هر لحظه ذوق میکنم با دیدنشون 😍


دوربین باعث می شود فراموش کنید که وجود دارید. اینطور نیست که شما پنهان شده باشید بلکه همه چیز را فراموش می کنید، و فقط نگاه می کنید. #لیندا_مک_کارتنی 🌸 بچه كه بودم هميشه دوست داشتم كه يه عكاس استخدام كنم كه از تمام لحظاتم عكس بگيره ، همه ي خنده ها و گريه هام رو ثبت كنه .. اون اتفاق هيچوقت نيوفتاد و نمي افته اما رسالت من اينه كه اتاقم رو پر كنم از عكس هام با كسايي كه دوسشون دارم و هي نگاشون كنم و لبخند بزنم :) ♥️ مرسي از شما كه كمكم كردين : @instachaap من هر لحظه ذوق ميكنم با ديدنشون 😍