قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 10 cm 4800
2 50 × 70 cm 220000
3 50 × 70 cm 220000
4 10 × 15 cm 5900
5 10 × 12.7 cm 4900
6 6 × 6 cm 3700
7 13 ×18 cm 9000
8 15 × 21 cm 12000
9 20 × 20 cm 27000
10 15 × 15 cm 11000
11 6 × 8 cm 3800
12 70 × 50 cm 180000
13 20 × 30 cm 36000
14 30 × 40 cm 61000
15 40 × 60 cm 139000
16 20 × 25 cm 31000
17 6 × 10 cm 3900
18 یک عدد عکس آویز Family و 20عدد مینی چارگوش + هدیه: یک عدد کارت تبریک طرح انار 147000
19 شاسی رومیزی 10×15س - 3میل همراه با پاکت و فال حافظ 42000
20 کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 س- با پاکت و فال حافظ 39000
21 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت و فال حافظ 32000
22 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 32000
23 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 39000
24 کارت تبریک 15-10 سانت با پاکت و فال حافظ 54000
25 کارت تبریک 15-10 سانت با پاکت و فال حافظ 54000
26 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 39000

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 15 cm 23000
2 13 ×18 cm 26000
3 15 × 15 cm 28000
4 20 × 20 cm 50000
5 20 × 30 cm 79000
6 30 × 40 cm 115000
7 40 × 40 cm 198000
8 40 × 60 cm 264000
9 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 270000
10 50×70 cm - ضخامت 8 ml 340000
11 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 640000
12 10 × 10 cm 21000
13 شاسی تاشو 10×15 32000
14 15 × 21 cm 36000
15 شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 42000
16 شاسی تاشو 10×15 32000
17 شاسی پایه دار 10×15 س- 3میل همراه با پاکت 42000
18 20 × 25 cm 60000
19 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 42000
20 15 ×15 cm 340000
21 15 ×15 cm 470000
22 6.5 × 5 cm - پلکسی شفاف 12000
23 7.5 × 8 cm - پلکسی شفاف 15000
24 20 × 30 cm 89000
25 20 × 17 x 0.3 cm 57000

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 187000
2 ابعاد قاب: 30×40 سانت 345000
3 ابعاد قاب: 30×40 سانت 345000
4 ابعاد قاب: 30×40 سانت 345000
5 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 187000
6 ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 345000

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 625000
2 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 390000
3 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 16 عدد مینی پولاراید: 6-8 سانت 130000
4 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 8 عدد پولاراید: 12.7-10 سانت 130000
5 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 198000

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزقیمت

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 35000
2 قاب سفید 25×35 cm باریسمان و 10 عدد گیره رنگی 139000
3 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 19000
4 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 25000
5 9متر ریسه مفتولی و آداپتور 12ولت 87000
6 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 42000
7 عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 129000
8 32× 48 سانت 64000
9 3 × 7 cm - پلکسی گلس 17000
10 3 × 4 cm - پلکسی گلس 15000
11 10 × 12.5 cm - چوبی 39000
12 8 × 6.5 cm - چوبی 29000
13 بطری شیشه‌ای شکلات 21-6 سانت 49000
14 بطری شیشه‌ای شکلات 10-5 سانت 37000
15 آویز و جاکلیدی پولیشی قرمز 11-10 سانت 37000
16 اندازه لیوان ۹.۵ - ۸ سانت 250000
17 4.5 × 4.5 cm - پایه عکس چوبی 17000
18 5 × 10 cm - چوبی 17000
19 9 × 18 cm - چوبی 28000
20 10 × 13 cm - چوبی 14000
21 32 × 32 سانت 50000
22 14x14 سانت 25000
23 چسب استیکی 10000
24 10 گرم 8000
25 بطری: 6.5 - 3 سانت 24000
26 39000
27 39000