Photo of product

قاب ماهگرد


بهترین و شیرین ترین لحظات روزهای عاشقانه، از روز آشنایی تا سالگرد در یک قاب.

  • جنس قاب : PVC
  • قبل از چاپ از شما تاییدیه گرفته می‌شود.
  • لطفا طرح وسط قاب مورد نظر خود را در قسمت توضیحات بنویسید.
  • به دلیل احتمال شکستگی، این قاب برای شهرستانها بدون شیشه ارسال خواهد شد.

مشخصات:
  • ابعاد: 30 × 30 cm
  • تعداد تصاویر: 12
  • قیمت: 390,000 تومان
قاب ماهگرد
قاب ماهگرد
قاب ماهگرد