Photo of product

قلب قاب


لحظه های خاصی در زندگی همه ی ما هستند که در قلب ما نشسته اند و دوست داریم که همیشه آنها را به یاد بیاوریم و دوباره حسشان کنیم. لحظه های خاص سزاوار نشستن بر قلب دیوارند. ** توجه کنید متن و سوژه اصلی عکس در مرکز عکس با فاصله از کناره ها قرار گرفته باشد **
مشخصات:
  • ابعاد: ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت
  • حداقل تعداد عکس : 1
  • قیمت: 84,000

اولین نظر را شما ثبت کنید.