Photo of product

قلب قاب


 لحظه‌های خاصی در زندگی همه ی ما هستند که در قلب ما نشسته اند و دوست داریم که همیشه آنها را به یاد بیاوریم و دوباره حسشان کنیم.
لحظه‌های خاص سزاوار نشستن بر قلب دیوارند.
 

  • اندازه کادر داخلی قاب 20-20 cm و قاب دیواری است.
  • توجه کنید متن و سوژه اصلی عکس در مرکز عکس با فاصله از کناره‌ها قرار گرفته باشد.

مشخصات:
  • ابعاد: ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت
  • حداقل تعداد عکس : 1
  • قیمت: 250,000 تومان
قلب قاب
قلب قاب
قلب قاب