اینستاچاپ مهربون


ᴡᴇ ᴛᴀᴋᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴀs ᴀ ʀᴇᴛᴜʀɴ ᴛɪᴄᴋᴇᴛ ᴛᴏ ᴀ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ɢᴏɴᴇ .
ما عکس میگیریم به عنوان بلیط برگشت به لحظه ای که سپری شده و رفته.
- @caption__tel پ.ن:اینستا چاپ مهربون کد تخفیف به مناسبت تولدم بهم داد منم این عکسامو چاپ کردم