وبلاگ اینستاچاپ

6 تکنیک عکاسی نقاشی با نور (light Painting)

عکاسی نقاشی با نور|

عکاسی نقاشی با نور از تکنیک های حرفه ای و خاص در عکاسی است. در این تکنیک شما یک منبع نور را در دست می گیرید و با استفاده از آن، قسمتی از یک فیلم و یا سنسور را خلق کرده و قاشی می کنید. در واقع، شما با استفاده از یک منبع نور، نور را در مقابل دوربین حرکت می دهید و از سوژه مورد نظر عکس تهیه می کنید. دوربین در این حالت باید روی سرعت شاتر طولانی یا همان مد Bulb تنظیم شده باشد.