اینستاچاپ وبلاگ

عکاسی مینیمال چیست؟

عکاسی مینیمال|

بخشی از هنر عکاسی که کمتر شناخته شده می باشد، سبک مینیمال است. در سبک مینیمال، عکاس با بهره گیری از سوژه هایی آرام و با دقت و تمرکز بالا تصاویری  را خلق می کند که کادربندی آنها ساده است؛ اما با استفاده از ترکیب فوق العاده و متفاوتی که از عناصر ایجاد می شود، تشکیل شده است.