Photo of product

چسب استیکی


چسب استیکی مناسب برای چسباندن کاغذ و دیزاین اسکرپ بوک.

  • وزن : 8 گرم

مشخصات:
  • ابعاد: چسب استیکی
  • حداقل سفارش : 1
  • قیمت: 21,000 تومان
چسب استیکی
چسب استیکی