Photo of product

چت بوک


اولین‌ دوستت دارم‌ها، دلتنگی ها، داستان عاشقانه شما، چت با بهترین دوستتان، لحظات خاص و ... ارزش آن را دارد تا در یک دفترچه جذاب، ماندگار و قابل لمس باشد.
 یک هدیه خاص برای هر مناسبتی مخصوصا روز عشق...

  • لطفا ً اسامی مورد نظر را در قسمت توضیحات سفارش ذکر کنید.
  • دارای 24 صفحه 7-10 سانت 
  • در مرحله مرتب سازی، ترتیب اسکرین ‌شات‌های چت را مرتب کنید.
  • رنگ جلد فقط مشکی موجود است.

مشخصات:
  • ابعاد: 8 × 10.5 cm
  • تعداد تصاویر: 24
  • قیمت: 285,000 تومان
چت بوک
چت بوک
چت بوک
چت بوک
چت بوک