Photo of product

قاب کلاژ قلب


چیزهای قشنگ خوب است، روزهای قشنگ، خاطرات قشنگ ...
و یاد کسانی که قشنگ دوستشان داری!
در قابی زیبا که یادآور لحظه های خوب و شیرین و عاشقانه‌ست. یک هدیه عاشقانه!

  • عکس‌ها به صورت رندم با نظر شخص پردازشگر در طرح قرار خواهند گرفت. طراحی و آماده سازی این قاب  2-3 روزکاری زمان می‌برد. 
  • به دلیل احتمال شکستگی، واژه‌قاب برای شهرستانها بدون شیشه ارسال خواهد شد و در شهر تهران به صورت حضوری امکان تحویل هست.

مشخصات:
  • ابعاد: ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت- 5-28 عدد عکس
  • حداقل تعداد عکس : 5
  • قیمت: 590,000 تومان
قاب کلاژ قلب
قاب کلاژ قلب