Photo of product

قاب پولاروید مامان و بابا


با این قاب پولارویدها به جذابترین شکل ممکن به مامان و باباتون بگین دوسشون دارین. دراین بسته هر 2 قاب پولاراید قرار داره.

  • اندازه کادر داخل قاب 8.5 - 8.5 cm و عکس قابل تعویض است.
  • این قاب پولاروید هم به صورت رومیزی و هم به صورت دیواری قابل استفاده است.
  •  

مشخصات:
  • ابعاد: 10 × 12.5 cm - چوبی
  • حداقل تعداد عکس : 2
  • قیمت: 125,000 تومان
 قاب پولاروید مامان و بابا
 قاب پولاروید مامان و بابا
 قاب پولاروید مامان و بابا