Photo of product

قاب نقشه خاطره


 لحظه‌ها و مکانهای خاصی در زندگی همه ی ما هستند که در قلب ما نشسته اند و دوست داریم که همیشه آنها را به یاد بیاوریم و دوباره حسشان کنیم.
لحظه‌های خاص سزاوار نشستن بر قلب دیوارند.

  • اندازه کادر داخلی قاب 20-20 cm و قاب دیواری است.
  • از محل مورد نظر خود در نقشه اسکرین شات بگیرین و نقظه مورد نظر را مشخص کنین و سپس آن عکس را انتخاب و اپلود کنید.
  • کادر عکس توسط همکار پردازشگر انتخاب خواهد شد. 

مشخصات:
  • ابعاد: ابعاد داخلی قاب: 20×20 سانت
  • تعداد تصاویر: 2
  • قیمت: 250,000 تومان
قاب نقشه خاطره
قاب نقشه خاطره