خیلی وقت ها هست که ما عکسهایی میگیریم و اون عکس هارو خیلی دوست داریم اما با قسمتی از عکس مشکل داریم و دلمون نمیخواد که اون قسمت در عکس باشه.

 راه حل خیلی از ما بریدن عکس هست اما احتمال این موضوع هم هست که عکس امکان برش نداشته باشه، این برنامه برای پاک کردن قسمتهای نامطلوب عکس ارائه شده و همیشه کمکتون خواهد کرد.

 

 

 

اپلیکیشن RemoveR برای android  را از (اینجا)  نصب کنید.

 

و برای نصب اپلیکیشن TouchRetouch برای ios  از (اینجا) استفاده کنید.

 

بعد از پاک کردن قسمتهای نامطلوب عکس، وقت چاپ کردنشون میرسه. شما میتونید عکسهاتون رو با اینستاچاپ، چاپ کنید و برای همیشه موندگارشون کنید.