پدر بودن یک لذت تمام نشدنی است. پدر‌ها عزیزترین اند و عشق به آنها در تمام زندگی ما سرشار است. در این بین کسانی هستند که این فرشته زمینی را زود از دست می‌دهند و حسرت روزهای بیشتر در کنار پدر را می‌خورند.
چند روز پیش با دوستان و دختر عمه‌ام بیرون بودم، همینطور که مشغول حرف زدن بودیم بحث به هدیه روز پدر کشید و شروع کردیم به ایده دادن برای اینکه کادو چی بگیریم؟ یک دفعه متوجه شدیم که دخترعمه‌ام ساکت شده است... اصلا یادمان رفته بود که پدرش فوت کرده است. بحث را همان‌جا عوض کردیم و سعی کردیم اشتباهمان را جبران کنیم ولی همه‌مان ناراحت شده بودیم. بعد از آن روز با دوستانم صحبت کردیم و می‌خواستیم اشتباهی که ناخواسته مرتکب شدیم را جبران کنیم و دختر عمه‌ام را خوشحال کنیم. همانطور که برای پدرانمان مشغول تهیه هدیه بودیم فکری به ذهنمان رسید. یکی از دوستانمان پستی در اینستاگرام دیده بود که قاب عکسی از مجموع چند عکس در قالب پدر طراحی شده بود. این هدیه خوبی بود برای اینکه به او بفهمانیم پدرش همیشه در قلب او زنده است. هدیه‌ای که یادآور روزهای خوب در کنار پدر بود.


 پس من دست به کار شدم و از عمه‌ام عکس‌های شوهر مرحومش را گرفتم. تعدادی از آنها را که دخترعمه‌ام و عمه ام در عکس بودند انتخاب کردیم و سفارش دادیم تا برایمان درست کنند. وقتی قاب را تحویلمان دادند همه از انتخابش خوشحال بودیم چون دقیقا مثل عکسش زیبا بود. قاب را با بسته‌بندی زیبایش به دخترعمه‌ام هدیه دادیم. وقتی قاب را دید حسابی غافلگیر شد و بسیار خوشش آمد، قرار شد قاب را بر روی دیوار آویزان کند. روز پدر همراهش بر سر مزار پدرش حاضر شدیم تا تنها نباشد و بعد از آن هرکدام به خانه‌هایمان رفتیم تا در کنار پدرانمان باشیم و بودنشان را قدر بدانیم.


اگر شما هم هنوز هدیه‌ای تهیه نکردید مطلب هدیه‌های روز پدر را بخوانید. همچنین اگر خواستید واژه قاب پدرانه را سفارش بدهید اینجا کلیک کنید.