ساخت قاب گل کاغذی

 

 
 

برای این قاب نیاز به عکس در ابعاد مختلف(بسته به سایز قابی که درست میکنید) دارید که میتوانید از اینجا سفارش دهید.