چند سالی است که ایرانیان نیز مانند  دیگر کشور ها در روز ۱۴ فوریه جشن ولنتاین را برگزار می‌کنند. اما خوب است بدانید که قبل از فلسفه ولنتاین در ایران باستان سپندارمذگان برای بزگداشت زن و زمین وجود داشته است.
ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه آورده است که هخامنشیان در زمان ایران باستان ۵ اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانستند. در ایران باستان زرتشتیان برای هر یک از روزهای ماه نامی انتخاب می‌کردند که روز پنجم هر ماه را سپندارمذ می‌نامیدند. سپندارمذ لقب ملی زمین و به معنای گستراننده، مقدس و فروتن است. زمین نماد عشق است به همین‌ دلیل در روز ملی زمین مردان به همسران خود عشق می‌ورزند.
در ایران باستان یک بار در هر ماه نام روز و ماه یکی می‌شد و آن روز را جشن می‌گرفتند. مثلاً شانزدهمین روز از هر ماه مهر نام داشت که در ماه مهر مهرگان نامیده می‌شد و مردم آن روز را جشن می‌گرفتند. پنجم ماه اسفند سپندارمذ نام داشت که سپندارمذگان را در این روز برای زن و زمین جشن می‌گرفتند. در این روز مردان به زنان خود هدیه می‌دادند و آنان را بر تخت شاهی می‌نشاندند تا مادران و همسران را گرامی بدارند و به آنان احترام بگذارند.

بعضی میگویند چون در تقویم شمسی ۶ ماه اول سال ۳۱ روزه است پس ۶ روز عقب تر یعنی ۲۹ بهمن را سپندارمذگان می‌دانند که این اشتباه است و تاریخ درست همان ۵ اسفند است.
شما می‌توانید از مطلب ولنتاین چه کادویی بدهیم و کادوهای ولنتاین اینستاچاپ برای انتخاب هدیه‌تان کمک بگیرید و از محصولات روز عشق سفارش بدهید.
ولنتاین و سپندارمذگان بهانه‌ای برای قدردانی از همسرتان است، هر روزتان پر از عشق باشد.