برای اینکه عکس ها و خاطره‌هامون، روز‌های خوبمون‌، دوستی‌هامون همیشه جلوی چشممون باشه، این آویز های بامزه بهترین وسیله هستند. حتی میتونید عکس‌هاتون رو پشت و رو بچسبونید و با یک وزش خاطره هاتون جابه‌جا شن.

برای این آویز جذاب نیاز به عکس های چاپ شده در ابعاد مینی‌پولاراید و مینی‌چارگوش یا در ابعاد دلخواهتون دارید که میتونید از ما بخواهید.