برای ساخت یه قاب ساده برای عکس هاتون فقط به چند تکه کاغذ طرح دار نیاز دارید،، عکس های چارگوش یا مینی چارگوش مناسب این قاب ها هستند.

 
 

ر