Photo of product

واژه قاب پدر


چه ترکیب عاشقانه ایست این پدر! تمام خاطره هايی از فداکاری، استواری، حمايت، همراهی که در يک واژه جمع ميشوند... "پدر"
واژه‌قاب پدر بهترين هديه ای‌ست براي پدران که با مرور لحظات خاطره انگيز لبخند بزنند و قلبشان پر از شادي شود.

  • لطفاً طرح موردنظر خود را در قسمت توضیحات سفارش خود ذکر کنید.
  • به دلیل احتمال شکستگی، واژه قاب پدر برای شهرستانها بدون شیشه ارسال خواهد شد و در شهر تهران به صورت حضوری امکان تحویل هست.
  • عکس‌ها به صورت رندم با نظر شخص پردازشگر در طرح قرار خواهند گرفت.

مشخصات:
  • ابعاد: ابعاد قاب: 30×40 سانت
  • حداقل تعداد عکس : 5
  • قیمت: 590,000 تومان
 واژه قاب پدر
 واژه قاب پدر
 واژه قاب پدر