قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 10 cm 6200
2 50 × 70 cm 298000
3 50 × 70 cm 298000
4 10 × 15 cm 6900
5 10 × 12.7 cm 6500
6 6 × 6 cm 5500
7 13 ×18 cm 11500
8 15 × 21 cm 15000
9 20 × 20 cm 37000
10 15 × 15 cm 14000
11 6 × 8 cm 5700
12 70 × 50 cm 238000
13 20 × 30 cm 50000
14 30 × 40 cm 77000
15 40 × 60 cm 190000
16 20 × 25 cm 43000
17 6 × 10 cm 5900
18 یک عدد عکس آویز Family و 20عدد مینی چارگوش + هدیه: یک عدد کارت تبریک طرح انار 225000
19 شاسی رومیزی 10×15س - 3میل همراه با پاکت و فال حافظ 74000
20 کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 س- با پاکت و فال حافظ 85000
21 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت و فال حافظ 48000
48000
22 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 48000
23 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 48000
24 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 48000
25 کارت تبریک 15-10 سانت با پاکت و فال حافظ 54000
26 کارت تبریک 15-10 سانت با پاکت و فال حافظ 54000
27 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 48000
28 3 × 4 cm 39000
29 50 × 50 cm 258000

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 15 cm 29000
2 13 ×18 cm 34000
3 15 × 15 cm 38000
4 20 × 20 cm 70000
5 20 × 30 cm 103000
6 30 × 40 cm 140000
7 40 × 40 cm 290000
8 40 × 60 cm 358000
9 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 380000
10 50×70 cm - ضخامت 8 ml 480000
11 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 855000
12 10 × 10 cm 27000
13 15 × 21 cm 43000
14 شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 74000
15 شاسی تاشو 10×15 49000
16 شاسی پایه دار 10×15 س- 3میل همراه با پاکت 74000
17 20 × 25 cm 92000
18 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 74000
19 15 ×15 cm 340000
20 15 ×15 cm 470000
21 20 × 30 cm 140000
22 20 × 17 x 0.3 cm 78000

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 60 × 80 cm 850000
2 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 197000
3 ابعاد قاب: 30×40 سانت 395000
4 کادر داخلی : 30×40 سانت 395000
5 ابعاد قاب: 30×40 سانت 395000
6 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 197000
7 ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 395000
8 30 × 30 cm 297000
9 24 × 24 × 4 cm 260000
10 24 × 24 × 4 cm 260000
11 30 × 30 cm 297000

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 875000
2 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 490000
3 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 16 عدد مینی پولاراید: 6-8 سانت 130000
4 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 8 عدد پولاراید: 12.7-10 سانت 130000
5 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 220000

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزقیمت

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 35000
2 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 19000
3 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 25000
4 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 74000
5 عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 145000
6 32× 48 سانت 74000
7 3 × 7 cm - پلکسی گلس 25000
8 3 × 4 cm - پلکسی گلس 23000
9 10 × 12.5 cm - چوبی 59000
10 8 × 6.5 cm - چوبی 49000
11 بطری شیشه‌ای شکلات 21-6 سانت 49000
12 آویز و جاکلیدی پولیشی قرمز 11-10 سانت 57000
13 اندازه لیوان ۹.۵ - ۸ سانت 290000
14 4.5 × 4.5 cm - پایه عکس چوبی 25000
15 5 × 10 cm - چوبی 23000
16 9 × 18 cm - چوبی 38000
17 8متر طول و عرض 8 میلیمتر 32000
18 32 × 32 سانت 50000
19 14x14 سانت 32000
20 چسب استیکی 21000
21 10 گرم 8000
22 بطری: 6.5 - 3 سانت 24000
23 45000
24 45000