قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 10 cm 3000
2 50 × 70 cm 138000
3 50 × 70 cm 138000
4 10 × 15 cm 3900
5 10 × 12.7 cm 3200
6 6 × 6 cm 2300
7 13 × 18 cm 5700
8 15 × 21 cm 9600
9 20 × 20 cm 19000
10 15 × 15 cm 7500
11 6 × 8 cm 2500
12 کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 29000
13 کارت تبریک 14×14 سانت- عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 29000
14 70 × 50 cm 125000
15 20 × 30 cm 25000
16 30 × 40 cm 47000
17 40 × 60 cm 95000
18 20 × 25 cm 22000
19 6 × 10 cm 2700
20 شاسی رومیزی 10×15س - 3میل همراه با پاکت و فال حافظ 38000
21 کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 س- با پاکت و فال حافظ 29000
22 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت و فال حافظ 29000
23 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 29000
24 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 29000

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 15 cm 12700
2 13 × 18 cm 18000
3 15 × 15 cm 20000
4 20 × 20 cm 34000
5 20 × 30 cm 36000
6 30 × 40 cm 77000
7 40 × 40 cm 140000
8 40 × 60 cm 220000
9 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 210000
10 50×70 cm - ضخامت 8 ml 275000
11 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 475000
12 10 × 10 cm 11500
13 شاسی تاشو 10×15 23000
14 10 ×10 ×10cm 74000
15 شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 38000
16 شاسی تاشو 10×15 23000
17 20 × 25 cm 35000
18 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 38000
19 14 ×19 cm 134000
20 15 ×15 cm 299000
21 15 ×15 cm 460000
22 6.5 × 5 cm - پلکسی شفاف 7000
23 7.5 × 8 cm - پلکسی شفاف 10000
24 20 × 30 cm 84000
25 20 × 17 cm 34000

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 15 × 15 × 4.5 cm 85000
2 ابعاد قاب: 30×40 سانت 345000
3 ابعاد قاب: 30×40 سانت 345000
4 ابعاد قاب: 30×40 سانت 345000
5 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 157000
6 ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 345000
7 10 × 10 اندازه عکس 37000
8 10 × 15 اندازه عکس 49000
9 13 × 18 اندازه عکس 64000
10 15 × 15 اندازه عکس 68000
11 20 × 20 اندازه عکس 97000

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 430000
2 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 298000
3 ارتفاع بطری 6.5 سانت و قطر 3 سانت - عکس 4×4 سانت 27000
4 ارتفاع بطری 6.5 سانت و قطر 3 سانت - عکس 4×4 سانت 27000
5 7.5 ×85 cm 127000
6 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 16 عدد مینی پولاراید: 6-8 سانت 98500
7 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 8 عدد پولاراید: 12.7-10 سانت 98500
8 ارتفاع بطری 6.5 سانت و قطر 3 سانت - عکس 4×4 سانت 27000
9 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 128000

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 20 صفحه 24-19 cm 290000

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 23000
2 قاب سفید 25×35 cm باریسمان و 10 عدد گیره رنگی 87000
3 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 10500
4 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 12000
5 9متر ریسه سوزنی - با کنترل 8 حالته 76000
6 9متر ریسه مفتولی و آداپتور 12ولت 87000
7 5متر ریسه مفتولی - پورت USB 57000
8 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 38000
9 عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 89000
10 32× 48 سانت 54000
11 3 × 7 cm - پلکسی گلس 15000
12 3 × 4 cm - پلکسی گلس 12000
13 10 × 12.5 cm - چوبی 35000
14 8 × 6.5 cm - چوبی 25000
15 خرس پولیشی قرمز 15-12 سانت 57000
16 بطری شیشه‌ای شکلات 21-6 سانت 49000
17 بطری شیشه‌ای شکلات 10-5 سانت 37000
18 آویز و جاکلیدی پولیشی قرمز 11-10 سانت 37000
19 اندازه لیوان ۹.۵ - ۸ سانت 190000
20 4.5 × 4.5 cm - پایه عکس چوبی 17000
21 5 × 10 cm - چوبی 15000
22 9 × 18 cm - چوبی 24000
23 10 × 13 cm - چوبی 15000
24 4 عدد مگنت چوبی قلبی 25000
25 8متر طول و عرض 8 میلیمتر 18000
26 32 × 32 سانت 50000