قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 10 cm 8700
2 50 × 70 cm 350000
3 50 × 70 cm 350000
4 10 × 15 cm 9600
5 10 × 12.7 cm 8900
6 6 × 6 cm 6500
7 13 ×18 cm 16500
8 15 × 21 cm 20000
9 20 × 20 cm 37000
10 15 × 15 cm 18000
11 6 × 8 cm 6700
12 70 × 50 cm 298000
13 20 × 30 cm 55000
14 30 × 40 cm 95000
15 40 × 60 cm 230000
16 20 × 25 cm 43000
17 6 × 10 cm 6900
18 یک عدد عکس آویز Family و 20عدد مینی چارگوش + هدیه: یک عدد کارت تبریک طرح انار 225000
19 شاسی رومیزی 10×15س - 3میل همراه با پاکت و فال حافظ 88000
20 کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 س- با پاکت و فال حافظ 85000
21 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت و فال حافظ 68000
22 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 68000
23 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 68000
24 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 68000
25 کارت تبریک 15-10 سانت با پاکت و فال حافظ 54000
26 کارت تبریک 15-10 سانت با پاکت و فال حافظ 54000
27 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت 68000
28 3 × 4 cm 39000
29 50 × 50 cm 258000

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 15 cm 33000
2 13 ×18 cm 38000
3 15 × 15 cm 45000
4 20 × 20 cm 70000
5 20 × 30 cm 123000
6 30 × 40 cm 180000
7 40 × 40 cm 290000
8 40 × 60 cm 410000
9 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 400000
10 50×70 cm - ضخامت 8 ml 695000
11 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 940000
12 10 × 10 cm 30000
13 شاسی تاشو 10×15 59000
14 15 × 21 cm 48000
15 شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 88000
16 شاسی تاشو 10×15 59000
17 شاسی پایه دار 10×15 س- 3میل همراه با پاکت 88000
18 20 × 25 cm 92000
19 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 88000
20 15 ×15 cm 370000
21 15 ×15 cm 570000
22 20 × 30 cm 178000
23 20 × 17 x 0.3 cm 87000

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 60 × 80 cm 990000
2 60 × 80 cm 990000
3 44 × 44 cm 1300000
4 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 250000
5 ابعاد قاب: 30×40 سانت 560000
6 کادر داخلی : 30×40 سانت 560000
7 ابعاد قاب: 30×40 سانت 480000
8 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 197000
9 ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 560000
10 30 × 30 cm 360000
11 24 × 24 × 4 cm 290000
12 24 × 24 × 4 cm 290000
13 30 × 30 cm 360000

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 258000

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزقیمت

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 35000
2 9متر ریسه سوزنی - با کنترل 8 حالته 76000
3 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 19000
4 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 25000
5 9متر ریسه سوزنی - با کنترل 8 حالته 76000
6 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 88000
7 عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 175000
8 3 × 7 cm - پلکسی گلس 25000
9 3 × 4 cm - پلکسی گلس 23000
10 10 × 12.5 cm - چوبی 65000
11 8 × 6.5 cm - چوبی 49000
12 بطری شیشه‌ای شکلات 21-6 سانت 49000
13 آویز و جاکلیدی پولیشی قرمز 11-10 سانت 57000
14 9 × 18 cm - چوبی 38000
15 8متر طول و عرض 8 میلیمتر 37000
16 14x14 سانت 32000
17 چسب استیکی 21000
18 10 گرم 8000
19 بطری: 6.5 - 3 سانت 24000
20 45000