قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 10 cm 2800
2 50 × 70 cm 138000
3 50 × 70 cm 138000
4 10 × 15 cm 3900
5 10 × 12.7 cm 3000
6 6 × 6 cm 2100
7 13 × 18 cm 5700
8 15 × 21 cm 9600
9 20 × 20 cm 19000
10 15 × 15 cm 7500
11 6 × 8 cm 2300
12 کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 25000
13 کارت تبریک 14×14 سانت- عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 25000
14 70 × 50 cm 108000
15 20 × 30 cm 25000
16 30 × 40 cm 38000
17 40 × 60 cm 86000
18 20 × 25 cm 19000
19 6 × 10 cm 2600
20 شاسی رومیزی 10×15س - 3میل همراه با پاکت و فال حافظ 38000
21 کارت پستال 10×15س همراه با پاکت و فال حافظ 27000

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 10 × 15 cm 12500
2 13 × 18 cm 17800
3 15 × 15 cm 19000
4 20 × 20 cm 33000
5 20 × 30 cm 36000
6 30 × 40 cm 76000
7 40 × 40 cm 140000
8 40 × 60 cm 185000
9 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 210000
10 50×70 cm - ضخامت 8 ml 275000
11 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 475000
12 10 × 10 cm 10000
13 10 ×10 ×10cm 74000
14 15 × 21 cm 22000
15 شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 28000
16 شاسی تاشو 10×15 15000
17 شاسی پایه دار 10×15 س- 3میل همراه با پاکت 28000
18 20 × 25 cm 35000
19 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 38000

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 15 × 15 × 4.5 cm 70000
2 24 × 24 × 4.5 cm 115000
3 24 × 24 × 4.5 cm 115000
4 60 × 80 cm 360000
5 60 × 80 cm 360000
6 ابعاد قاب: 30×40 سانت 245000
7 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000
8 ابعاد قاب: 30×40 سانت 245000
9 ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000
10 ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 245000

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 430000
2 جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 298000
3 ارتفاع بطری 8 سانت و قطر 3 سانت - عکس 5×5 سانت 23000
4 15 × 15 × 4.5 cm 530000
5 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 16 عدد مینی پولاراید: 6-8 سانت 88500
6 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 8 عدد پولاراید: 12.7-10 سانت 88500
7 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 128000

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 20 صفحه 24-19 cm 230000
2 40 صفحه 34-32 cm 398000

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزقیمت
1 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 20000
2 قاب سفید 25×35 cm باریسمان و 10 عدد گیره رنگی 68000
3 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 8500
4 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 9800
5 9متر ریسه سوزنی - با کنترل 8 حالته 67000
6 9متر ریسه مفتولی و آداپتور 12ولت 78000
7 قطر ساعت 70- 160 سانت - اندازه هر عکس: 18-13 سانت 420000
8 قطر ساعت 70- 160 سانت - اندازه هر عکس: 18-13 سانت 420000
9 5متر ریسه مفتولی - پورت USB 57000
10 شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 38000
11 عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 89000
12 32× 48 سانت 35000
13 3 × 7 cm - پلکسی گلس 15000
14 3 × 4 cm - پلکسی گلس 12000
15 10 × 12.5 cm - چوبی 35000
16 8 × 6.5 cm - چوبی 25000