Photo of Event

دورهمی روزجهانی عکاسی


به مناسبت روز جهانی عکاسی، ما در اینستاچاپ به همراه مجموعه پولین تصمیم گرفتیم دورهمی دوستانه‌ای در این روز ترتیب دهیم. این دورهمی فرصتی‌ست  تا از نزدیک با شما دیدار کنیم، باهم صحبت کنیم و با حضور عکاسان، یک عکس پروفایل حرفه‌ای هدیه بگیرید.

رویداد تمام شد.