نصب مستقیم اینستاچاپ در iOS

به دلیل محدودیت اعمال شده از سوی اپل اپلیکیشن iOS فعلا در دسترس نیست . در حال حاضر تیم ما در صدد حل مشکل است و تا روزهای آینده نسخه جدید اپلیکیشن اینستاچاپ، ارائه خواهد شد .
فعلاً میتوانید سفارش خود را از طریق وب سایت ثبت کنید.

ثبت سفارش از وبسایت