قاب خاطره شمار


بعضی روزها در سال یا ماه برای ما ویژه هستند و این تاریخ ها هرماه یا سال تکرار میشوند اما تکراری نمیشوند. روزها یا سالهایی که تبدیل به عدد هایی میشوند که برای ما خاطره انگیز هستند و در قابی زیبا یادآور لحظه های خوب و عاشقانه.

  • ابعاد قاب : 30سانت در 40 سانت
  • تعداد عکس مورد نیاز : 5-10 عکس
  • لطفاً عدد مورد خود را در قسمت توضیحات سفارش خود ذکر کنید
  • قیمت: 110000 تومان |

هدیه ای دوست داشتنی و ماندگار