Photo of product

قاب خاطره شمار


بعضی روزها در سال یا ماه برای ما ویژه هستند و این تاریخ ها هرماه یا سال تکرار میشوند اما تکراری نمیشوند. روزها یا سالهایی که تبدیل به عدد هایی میشوند که برای ما خاطره انگیز هستند و در قابی زیبا یادآور لحظه های خوب و عاشقانه. ** لطفاً عدد مورد نظر خود را در قسمت توضیحات سفارش خود ذکر کنید ** . ** به دلیل احتمال شکستگی، قاب خاطره شمار برای شهرستانها بدون شیشه ارسال خواهد شد**
مشخصات:
  • ابعاد: ابعاد قاب: 30×40 سانت
  • حداقل تعداد عکس : 5
  • قیمت: 185,000 155,000