Photo of product

تقویم میلادی 2019


تقویمی ساخته ایم با تو ماه هایش خاطراتی شیرین را بر پیشانی دارند، روز به روز هر ماه را با دیدن خاطره ای تکرارنشدنی لذت بخش کنیم، تقویم خاطرات بهترین بهانه برای مرور خاطرات وحضور شما و خاطراتتان در روزمره عزیزانتان با هدیه دادن آن است.
مشخصات:
  • ابعاد: 10 cm x 15 cm
  • تعداد تصاویر: 12
  • قیمت: 49,000 تومان